PERFIL DEL CONTRACTANT

Per a accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, pot fer-ho a través d'aquest enllaç: accés a la Platataforma de Contractació del Sector Públic

El plaç per a aquestes contractacions finalitza el dimecres 17 d'abril de 2019.