Saluda

Un futur ben nostre

El territori i les persones de la Mancomunitat Costera-Canal representem el 4% de les terres valencianes i  quasi el 2% dels valencians. Som una terra i una gent rica en història, en esforç i en paisatge, que units al llarg dels segles hem decidit ajuntar-nos per caminar  cap al futur en una institució, la Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal, que aglutina més de 80.000 persones i quasi 1.000 km2.

Des del convenciment que la suma i aprofitament dels recursos és una tasca imprescindible,  els municipis d’aquesta Mancomunitat ens fixem com a finalitat bàsica el desenvolupament  integral de la nostra zona, afectada per problemes seriosos però amb uns valors encara potents. Al despoblament, hem d’afegir l’envelliment de la població, problemes d’infraestructures, industrialització quasi testimonial i en regressió, poca cohesió social, una agenda cultural molt limitada, baix nivell d’ I+D, amb unes limitadíssimes  inversions públiques i privades.

Però tenim paisatge, tradició, cultura de l’esforç, amor a la terra, productes, elaboracions i treballs que han creuat el pas dels segles amb el segell de les coses ben fetes. Som una zona amb perspectives il·lusionants, amb la voluntat de viure, treballar, gaudir i millorar aquesta terra, els nostres pobles, la nostra gent.

Des del reforçament de l’atractivitat del territori sobre l’eix de l’entorn natural, el paisatge, el patrimoni i la cultura, donem suport al sector primari i al producte agroalimentari de proximitat, però atenent el reviscolament del sector industrial tan important al passat segle. I ho estem fent afegint innovació i cooperació supramunicipal per tal d’extraure el bo i millor d’allò que tenim, que és més del que ens pensem.

Per suposat que un projecte que pretén el desenvolupament sostenible de la nostra comarca la Costera-Canal, no és de la Mancomunitat. És de totes les institucions, dels empresaris, dels treballadors, dels nostres joves, de les entitats. És, en definitiva, un projecte de tots i per a tots.

Comptem amb tu. Benvinguda, benvingut!

Xàtiva, 4 de setembre de 2017

Mª José Tortosa, Presidenta de la Mancomunitat