DEPARTAMENT D’IGUALTAT

El Departament d’Igualtat La Costera – Canal és el servei que ofereix la Mancomunitat de promoció de la igualtat a través de la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.

Centrant la seua actuació en els municipis que conformen la Mancomunitat, les funcions que haurà de desenvolupar el Departament d’Igualtat són les següents:

Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques publiques municipals.

· Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals i de les mancomunitats de forma transversal (incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos i informes d'impacte per raó de gènere en normativa, així com en subvencions, contractes, convenis, i altres actuacions).

· Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat entre dones i homes.

· Ús de llenguatge inclusiu en l'àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics.

· Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere.

· Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat municipals (en aquells municipis que pertanyen a la Mancomunitat) i/o de la mancomunitat.

 

Àrea 2. Informació i assessorament a les dones.

· Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació soci-laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes.

· Informar i assessorar les dones per a la creació d'empreses i la millora de l'activitat empresarial i/o autònoma.

· Dissenyar accions per a fomentar l'associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions.

· Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes (xarrades, ponències, tallers, campanya 8 de març, i altres activitats de similar índole), en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 

Àrea 3. Violència de gènere.

· Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

· Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere.

· Detecció de les necessitats del municipi en matèria d'atenció a la violència de gènere. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d'àmbit nacional, autonòmic i local.

· Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere (xarrades, ponències, tallers, campanya 25 de novembre, i altres activitats de similar índole), en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 

Àrea 4. Plans d’Igualtat en Empreses de la Mancomunitat La Costera – Canal.

· Assessorar empreses o entitats en l'elaboració i implantació de plans d'igualtat dins de la seua organització laboral.

· Elaborar els informes tècnics sobre els plans d'igualtat presentats per a l'obtenció de visat i el segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” i les seues respectives avaluacions.

 

Accions d'Igualtat:

1. Tríptic indicadors per a la detecció de violència de gènere

2. Tríptic informatiu per a comprar joguets inclusius

3. Entrega de Premis 25N

4. Xerrada d'Irene Ballester

5. Xerrada d'Amelia Tiganus

6. Programa "No em toques el WhatsApp"

 

DEPARTAMENT D’IGUALTAT LA COSTERA – CANAL

 

Marisa Camarasa Pastor – Agent d’Igualtat

Plaza de la Seu /n. 11 – Xativa Telèfon 96 2280441

E-mail: igualdad@costeracanal.es