Acta Baremació Dinamitzador/a Juvenil

S'ha publicat al tauler d'anuncis de la seu electrònica, l'acta de baremació per a cobrir llocs de treball de personal de Dinamitzador Juvenil a la Mancomunitat La Costera-Canal