Actes de baremació de personal E.T FORMEM

 

Es publiquen les actes de baremació del procés de selecció del personal directiu, docent i administratiu per al Taller d'Ocupació de la Mancomunitat. Aquesta baremació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l'entitat promotora del projecte, en este cas, la Mancomunitat, i representants de LABORA. Tot i tenint en compte el que establixen les bases reguladores d'este programa.