Benvinguts al portal de la transparència

L' Ajuntament té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiu i pròxim a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió. El nou portal de transparència municipal s'emmarca dins d'esta estratègia i pretén apropar als ciutadans del municipi tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat.s

Datos únicos

500€

Gasto de Educación

54.280,7€

Gastos de Cultura

9.500€

Gasto en Deportes

259.403,66€

Servicios Sociales y Promoción Social

965.710,4€

Presupuesto 2019

Los ámbitos de la transparencia municipal

El portal de transparencia municipal se enmarca dentro de esta esta estrategia y pretende acercar a los ciudadanos del municipio toda la información de interés que les ayude a conocer mejor la gestión de la entidad

Informació sobre la corporació municipal

Distribució dels pressupostos, indicadors econòmics i rendició de comptes

Ordenances, reglaments i altres disposicions

Contractes, convenis i subvencions

Dret d'accés a la informació pública